Regulamin

9. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów - 13 km (niedziela) – 24.06.2018r.

w tym Bieg Wulkanów – 7 km - 23.06.2018r. (sobota)

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem jest:

Złotoryjski Ośrodek Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5, 59 – 500 Złotoryja, tel.: 76 87 83 374

przy współpracy ze:

Stowarzyszeniem: Klub Sportowy AURUM KOBUD ZŁOTORYJA,

Urzędem Miejskim w Złotoryi.

Organizatora reprezentują:

- Dyrektor Biegu ds. sportowych: Mirosław Kopiński, tel. 609 585 499

- Koordynator ds. księgowych: Małgorzata Mędrek, tel. 76 87 83 374

- Koordynator ds. organizacji: Zbigniew Gruszczyński, tel. 600 935 324

 

II. CELE IMPREZY

1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchowej człowieka.

2. Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

3. Promocja miasta Złotoryja – stolicy polskiego złota i Krainy Wygasłych Wulkanów.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniach:

23 czerwca (sobota) – Bieg Wulkanów na dystansie 7 km w godz.: start 14:00 – 16:00

start falowy co 30 minut

24 czerwca (niedziela) – 9. Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów na dystansie 13 km

start 10:45 – start wspólny w sektorach puszczanych co 3 minuty.

2. Miejsce: stadion miejski „Górnik Złotoryja”, Zalew Złotoryjski.
Bieg na 7 km: Start i meta biegu „Nad Zalewem” ul. Sportowa 9 w Złotoryi

Bieg na 13 km: Start – stadion miejski, meta „Nad Zalewem”.

3. Miejsce biura zawodów: hol główny Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji,

pl. Reymonta 5, 59-500 Złotoryja.

 

IV. UCZESTNICTWO

1. Prawo startu mają wyłącznie osoby, które w 2018r. ukończą 17 lat (rocznik urodzenia 2001) i starsi, którzy podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości, oraz nie mają przeciwwskazań do biegów długodystansowych i podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność.

2. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych.

3. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez opiekuna prawnego).

 

V. TRASA

1. Dokładny dystans oraz przebieg tras na dystansie 7 km (sobota) i 13 km (niedziela) będą wyznaczone na kilka tygodni przed biegiem i zostaną przedstawione na stronie biegu.

2. Trasa ekstremalna: błoto, rowy melioracyjne, trzęsawisko, dno jeziora, przeszkody sztuczne i naturalne, strome podbiegi.

3. Trasa biegu w terenie zalesionym oznakowana jednostronnie, w pozostałych miejscach zostanie jednoznacznie wskazany kierunek biegu.

4. Przekroczenie linii wyznaczonych przez taśmy skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją zawodnika. Szerokość trasy: 3-4 m, na starcie około 8 m.

5. Na trasie rozmieszczone zostaną przeszkody terenowe naturalne i sztuczne, które zawodnicy są zobowiązani pokonać.

 

VI. FORMUŁA ZAWODÓW – DYSTANSE BIEGÓW, GODZINY STARTÓW

1. Bieg na dystansie 7 km odbędzie się 23 czerwca (sobota) – w godz: 14:00 – 16:00 – start falowy co 30 minut. Start w grupach po około 70-80 osób – zalew złotoryjski.

14.00 - start serii biegu wulkanów – 7 km.

 

2. Bieg główny na dystansie 13 km odbędzie się 24 czerwca (niedziela) – start 10:45 – start wspólny falowy w grupach po 100 – 150 osób puszczanych ~10 minut.

 

3. Przerwy startowe poszczególnych sektorów wynosić będą ~10 minut. Każdemu zawodnikowi zmierzymy czas netto, który będzie oficjalnym czasem na wynikach.

4. W biegu na dystansie 13 km możliwa jest rywalizacja indywidualna i drużynowa, w biegu na 7 km możliwa jest rywalizacja jedynie indywidualna.

 

VII. ZGŁOSZENIA

1. Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem strony internetowej zawodów www.biegwulkanow.pl. Istnieje także możliwość zapisania się do 9 Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów bezpośrednio w biurze zawodów. Dokonanie wszystkich formalności wcześniej znacznie skróci procedurę odbioru pakietu startowego w biurze zawodów.

2. W biegu na dystansie 13 km istnieje możliwość startu indywidualnego lub drużynowego (pięć osób, w tym minimum 1 kobieta). O miejscu drużyny decyduje mniejsza suma punktów wynikająca z pozycji zawodnika po biegu finałowym w odrębnej klasyfikacji kobiet i mężczyzn.

3. Obowiązuje nieprzekraczalny limit 1000 uczestników w biegu na 13 km i 700 osób w biegu na 7 km. Do startu dopuszczeni zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy do dnia 23 czerwca 2018r. wniosą stosowną opłatę startową (decyduje data wpływu na konto środków finansowych) oraz zmieszczą się w limicie miejsc, jak też zostaną zarejestrowani na stronie www.biegwulkanow.pl. W przypadku wolnych miejsc dopuszcza się zgłoszenie w dniu zawodów.

 

VIII. OPŁATY

Każdy uczestnik wybranego przez siebie biegu ponosi koszty opłaty wpisowej, chyba, że jest zwolniony z jej uiszczenia przez Organizatora (ZOKiR).

 

1. Opłata startowa indywidualnie 13 km

 

a) zapisanie i opłacone – 120 zł do 28 lutego 2018r.

b) zapisanie i opłacone – 135 zł do 31 marca 2018r.

c) zapisanie i opłacone – 150 zł do 30 kwietnia 2018r.

d) zapisanie i opłacone – 170 zł do 20 czerwca 2018r.

e) zapisanie i opłacone – 200 zł w biurze zawodów.

 

3. Opłata startowa drużynowa (za 5 zawodników) w biegu na dystansie 13 km :

 

a) zapisanie i opłacone – 500 zł / drużyna - do 28 lutego 2018r.

b) zapisanie i opłacone – 550 zł / drużyna - do 31 marca 2018r.

c) zapisanie i opłacone – 600 zł / drużyna - do 30 kwietnia 2018r.

d) zapisanie i opłacone – 700 zł / drużyna - do 20 czerwca 2018r.

e) zapisanie i opłacone – 850 zł / drużyna – w biurze zawodów.

 

2. Oplata startowa indywidualnie 7 km

a) zapisanie i opłacone – 100 zł do 28 lutego 2018r.

b) zapisanie i opłacone – 110 zł do 31 marca 2018r.

c) zapisanie i opłacone – 120 zł do 30 kwietnia 2018r.

d) zapisanie i opłacone – 130 zł do 31 maja 2018r.

e) zapisanie i opłacone – 150 zł w biurze zawodów.

 

4. Promocja dla wytrwałych:

Jeżeli osoba wystartowała w przynajmniej 3 poprzednich edycjach zimowego lub 6 edycjach letniego Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów, to wpisowe na dystans główny 13 km dla niej wynosi jedynie 100 zł - do dnia 28 lutego 2018r.

 

5. Opłata dla Mieszkańców Krainy Wygasłych Wulkanów należących do LGD Partnerstwo Kaczawskie (Gmina Bolków, Gmina Krotoszyce, Gmina Legnickie Pole, Gmina Męcinka, Gmina Mściwojów, Gmina Paszowice, Gmina Pielgrzymka, Gmina Ruja, Gmina Wądroże Wielkie, Gmina Miejska Wojcieszów, Gmina Świerzawa, Gmina Zagrodno, Gmina Wiejska Złotoryja, Gmina Miejska Złotoryja) za bieg na 13 km i 7 km rabat 20 zł na każdy bieg.

Aby skorzystać ze zniżki dla Mieszkańców Krainy Wygasłych Wulkanów, należy udokumentować przy wpłacie zamieszkanie na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów.

 

6. Zawodnicy zgłoszeni w drużynie nie dokonują opłaty startowej indywidualnej. Opłaty należy dokonać za całą drużynę. W przypadku wnoszenia opłat indywidualnie zawodników drużynowych obowiązuje cennik jak zawodników nie tworzących drużyny. Dodatkowo w formularzu zgłoszeniowym należy podać nazwę drużyny. Informacja z nazwą i składem drużyny winna być przesłana również elektronicznie na adres biuro@biegwulkanow.pl

Aby wziąć udział w biegu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej oraz dokonać płatności w jednej z form:

a/ przelew na konto bankowe - za pomocą tradycyjnego przelewu,

PBS Złotoryja, nr konta: 58 8658 0009 0000 3245 2000 0010

b/ od marca 2018 w systemie wpłat internetowych.

W tytule należy podać imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, skrót: ‘9bw

7. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty określonego w niniejszym regulaminie) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej ostatniej wpłaty.

8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. W przypadku rezygnacji ze startu w 9. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów i zadeklarowania woli przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę organizowaną przez ZOKiR ZŁOTORYJA (10. edycję Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów) lub innego zawodnika, wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 30 zł tytułem kosztów operacyjnych. Przeniesienie opłaty, o której mowa w tym punkcie można dokonywać najpóźniej do dnia 1 czerwca 2018r. Po tym terminie żadne wnioski nie będą rozpatrywane.

9. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu technicznego zawodów. Po zarejestrowaniu zgłoszenia zostanie przesłana przez organizatora stosowna informacja potwierdzająca ten fakt oraz zostanie zamieszczona na liście zgłoszeń publikowanej na stronie internetowej biegu. Zawodnikowi zostanie nadany numer startowy.

 

IX. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW W BIURZE ZAWODÓW

 

1. Biuro zawodów mieści się w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji przy pl. Reymonta 5
w Złotoryi. Godziny otwarcia:

22 czerwca 2017 (piątek) 18.00 – 21.00

23 czerwca 2017 (sobota) 10.00 – 21.00

24 czerwca 2017 ( niedziela) 7.00 – 10.00

 

2. Zawodnicy zobowiązują się dokonać weryfikacji w biurze zawodów oraz podpisać „Oświadczenie uczestnika” oraz „Oświadczenie dla służby zdrowia” stanowiące załącznik do niniejszego regulaminu. Zawodnicy, którzy nie dopełnią obowiązku podpisania oświadczeń, nie zostaną dopuszczeni do zawodów. W celu przyspieszenia rejestracji w Biurze Zawodów można się zgłosić po numer startowy z wypełnionym wcześniej oświadczeniem.

 

3. W ramach wpisowego zawodnicy otrzymują:

a) pakiet startowy:

numer startowy + agrafki,

koszulkę techniczną (organizator nie gwarantuje koszulki w sugerowanym rozmiarze),

napój energetyczny,

talon na posiłek po biegu,

b) pakiet ukończenia biegu

medal,

woda (także na trasie) .

 

X. NAGRODY

1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg 7 km lub 13 km, otrzymuje na mecie okolicznościowy medal z symbolem Krainy Wygasłych Wulkanów.

2. Klasyfikacje:

Bieg Wulkanów na 13 km:

a) indywidualna mężczyzn i kobiet,

b) w kategorii kobiety 50+, mężczyźni 50+,

c) drużynowa (w skład drużyny wchodzi 5 osób – w tym minimum 1 kobieta); zawodnicy zgłoszeni w drużynach klasyfikowani są także indywidualnie oraz w poszczególnych kategoriach,

d) służby mundurowe (straż pożarna, policja, wojsko, straż miejska, straż graniczna),

e) mieszkańcy Złotoryi.


Bieg Wulkanów na 7 km:

Brak klasyfikacji dodatkowych.

3. Nagrody indywidualne w biegu na 7 km i 13 km open mężczyzn i kobiet - dekoracją objęte jest 6 pierwszych zawodników (dotyczy tylko kategorii open i złotoryjanie)

miejsce I – pamiątkowa statuetka,

miejsce II – pamiątkowa statuetka,

miejsce III – pamiątkowa statuetka,

4. Nagrody indywidualne w biegu na 13 km dla mieszkańców miasta Złotoryja

miejsce I – pamiątkowa statuetka,

miejsce II – pamiątkowa statuetka,

miejsce III – pamiątkowa statuetka,

 

5. Bieg Wulkanów na 13 km, nagrody w kategorii wiekowej 50+, służby mundurowe,

miejsce I-III – pamiątkowe statuetki

 

6. Nagrody w klasyfikacji drużynowej – bieg wulkanów na dystansie 13 km:

miejsca I-III – puchar dla drużyny i nagrody rzeczowe.

 

7. Osoby nagrodzone w biegu głównym nie są brane pod uwagę w klasyfikacjach dodatkowych.

 

9. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród pieniężnych
i rzeczowych w wybranych przez siebie klasyfikacjach.

 

XI. NOCLEGI

1. Organizator nie pośredniczy przy rezerwacji noclegów w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach i gospodarstwach agroturystycznych.

2. Istnieje możliwość skorzystania z następujących noclegów: rezerwacja noclegu w pobliskich hotelach lub gospodarstwach agroturystycznych.

 

XII. SPRAWY SANITARNE

1. Organizator zapewnia możliwość skorzystania z pryszniców po biegu w okolicach mety.

W rejonie startu/mety ustawione zostaną także kabiny typu przenośnego.

2. Na mecie zostanie ustawiony specjalny kontener na zniszczoną podczas zawodów odzież - buty, koszulki, odzież ochronną.

3. Organizator zapewnia depozyt, w którym uczestnicy poszczególnych biegów będą mogli składać rzeczy na czas trwania biegów zlokalizowany będzie w pobliżu startu i mety.

 

XIII. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie u ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z póżn. zm) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na 8. Bieg Szlakiem Wygasłych Wulkanów i udziału w nim.

2. Organizator zapewnia, iż dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), uczestnik biegu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Bieg jest bardzo trudny technicznie – liczne przeszkody, podbiegi, wspinaczka, dlatego zawodnicy winni wykazać się bardzo dobrym przygotowaniem kondycyjnym oraz dużą sprawnością fizyczną.

2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty rejestracyjnej oznacza, że zawodnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w 9. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w 8. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów na własną odpowiedzialność. Zawodnik potwierdza, że przyjmuje do wiadomości, iż udział w 9. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkami, jak też możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne czynniki ryzyka.

3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

4. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

5. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne.

6. Opiekę medyczną na czas trwania imprezy zapewnia organizator.

7. Organizator zapewnia opiekę dla dzieci zawodników na czas trwania zawodów.

8. Osoby, które chcą otrzymać fakturę, proszone są o przekazanie swoich danych wraz z dowodem wpłaty do Organizatora do 4 dni od daty wpłaty na adres e-mail: zok@bbk.pl

z dopiskiem ‘9bw’

9. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń mogących pojawić się w związku ze startem 9. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów, oraz że stan ich zdrowia pozwala na udział w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do swojego zdrowia i związanej z nim możliwości uczestnictwa w biegu, zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

10. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Nie dopuszcza się możliwości wydawania pakietów startowych innym osobom. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem dowodu tożsamości ze zdjęciem wraz z dowodem opłaty startowej.

11. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy bez podawania przyczyny.

13. Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator. Zawodnik ma prawo złożenia protestu dotyczącego przebiegu rywalizacji. Protest może zostać złożony po wniesieniu kaucji w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu przez organizatora kaucja przepada. Decyzja organizatora podjęta w sprawie protestu jest wiążąca i ostateczna.

14. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

15. Regulamin nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 15 czerwca 2018r. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu www.biegwulkanow.pl oraz zok.@bbk.pl

Regulamin został zatwierdzony przez Organizatora biegu reprezentowanego przez dyrektora Złotoryjskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Złotoryi.

 

 

Oświadczenie uczestnika 9. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów

 

Informuję, że znam regulamin 9. Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb klasyfikacji bieg. Oświadczam, że jestem zdolny do startu w biegu i startuję na własną odpowiedzialność. Oświadczam, że:

uczestniczę w 9. Biegu Wygasłych Wulkanów świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko.

będę postępował(a) z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa zdrowia własnego jak i innych uczestników biegu

zwalniam z wszelkiej odpowiedzialność ZOKiR w ZŁOTORYI (a także ich kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców) na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub szkód związanych z moim uczestnictwem w 9. Biegu Wygasłych Wulkanów.

zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z zawodami rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia uznaję za definitywne i obowiązujące. Oświadczam także, że nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami wobec Organizatora Biegu.

zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów zawodów dla potrzeb klasyfikacji i promocji (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.)

 

 

Data …………………………………………

 

Imię i nazwisko

 

…………………………………….…………..……………………………. nr startowy …......................................

 

podpis …..............................................

 

 

 

 

REGULAMIN 9. BIEGU MAŁEGO ZDOBYWCY WULKANÓW

 

1.      ORGANIZATOR

Organizatorem jest:

- Złotoryjski Ośrodek Sportu i Rekreacji

przy współpracy z:

- Klubem Sportowym AURUM KOBUD ZŁOTORYJA,

- Urzędem Miejskim w Złotoryi.

Złotoryjski Ośrodek Sportu i Rekreacji mieści się  w  Złotoryi  przy
pl. Reymonta 5; 59-500 Złotoryja, tel/faks (76) 87 83 374, e-mail: zok@bbk.pl

Organizatora reprezentują:

- Dyrektor Biegu ds. sportowych: Mirosław Kopiński, tel. 609 585 499

- Koordynator ds. księgowych: Małgorzata Mędrek, tel. 76 87 83 374

- Koordynator ds. organizacji: Zbigniew Gruszczyński, tel. 600 935 324

 

2.      CELE IMPREZY

1.   Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchowej człowieka.

2.  Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

3.  Zabawa oraz przygoda dla najmłodszych sympatyków biegania, sportowa rywalizacja.

4.  Promocja miasta Złotoryja, powiatu złotoryjskiego i okolic ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji turystycznej jaką jest Kraina Wygasłych Wulkanów.

3.  TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2018r. (sobota), miejsce - zalew złotoryjski.

4.  UCZESTNICTWO

W biegu dla dzieci i młodzieży prawo startu mają wyłącznie osoby niepełnoletnie, które dokonają opłaty startowej, poddane zostaną weryfikacji
w biurze zawodów w obecności ich prawnych opiekunów. Opiekun ma obowiązek podpisać oświadczenie o zgodzie na udział w zawodach oraz
o starcie osoby niepełnoletniej na odpowiedzialność opiekuna. Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych.

Startować mogą wyłącznie dzieci i młodzież ze szkół podstawowych
i gimnazjalnych (rocznik od 2010 do 2001 r.). Dopuszcza się start w biegu rocznik 2011 (obecna zerówka). Opiekunowie nie mogą przebywać na trasie biegu.

W ramach 9. Biegu Małego Zdobywcy Wulkanów odbędzie się Bieg Przedszkolaka (dzieci urodzone od 2009 r.).

Uczestnicy Biegu Przedszkolaka muszą pokonać trasę w asyście dorosłego opiekuna.

Nie ustala się limitu uczestników. Zapisy w odrębnym formularzu
w zakładce Bieg Przedszkolaka. Bieg przedszkolaka przewiduje brodzenie w błocie.

Każdy uczestnik Biegu Przedszkolaka otrzymuje na mecie okolicznościowy medal. Bieg przedszkolaka odbędzie się o godz. 12.15 w sobotę 23.06.2018r. Bieg przedszkolaka odbędzie się bez pomiaru czasu.

5.  TRASA

Trasa ekstremalna, ale przystosowana do możliwości dzieci i młodzieży. Trasa jest oznakowana taśmą i częściowo pokrywa się z trasą biegu głównego. Skracanie biegu
i przekraczanie taśmy jest niedozwolone.

6.  DYSTANSE BIEGÓW I GODZINY STARTÓW

Lp.

Kategoria (rocznik) – dziewczęta i chłopcy

Trasa

Godzina startu

1.

Szkoła podstawowa klasy I-III  (2011 –2008)

dziewczęta  800 m

chłopcy  1000 m

dziewczęta 10.30

chłopcy 10.45

2.

Szkoła podstawowa klasy IV-VI (2007 –2005)

dziewczęta 1000m

chłopcy  1200 m

dziewczęta  11.00

chłopcy 11.15

3.

Gimnazjum (2004 -2002)

dziewczęta1200 m

chłopcy1500 m

dziewczęta   11.30

chłopcy  11.45

Nie ma limitu czasu na pokonanie trasy.

Dekorację zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewiduje się po ukończeniu każdego z biegów.

7.  ZGŁOSZENIA I WERYFIKACJA

Zgłoszenia i weryfikacja odbywają się elektronicznie na stronie internetowej zawodów (od marca 2018r).Obowiązuje nieprzekraczalny limit 300 zawodników (po 50 w każdej z kategorii z możliwością zwiększenia do 60 w przypadku mniejszej ilości chętnych osób w innej z kategorii). Dopuszczone do startu zostaną wyłącznie osoby, które dokonają opłaty do dnia 20 czerwca 2018 oraz zmieszczą się w limicie – poddadzą się weryfikacji w biurze zawodów - dostarczając oświadczenie prawnego opiekuna – które jest załącznikiem do regulaminu. Możliwe jest także zapisanie się bezpośrednio w biurze zawodów przed biegiem. Jednakże, aby mieć pewność startu w zawodach, należy zapisać się i opłacić wpisowe wcześniej. Przyśpieszy to także proces pobierania pakietów startowych.

Zgłoszenia elektroniczne przyjmowane są do dnia 20 czerwca 2018.

W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.biegwulkanow.pl bądź wypełnić takowy formularz w biurze zawodów.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia zostanie przesłana przez organizatora stosowna informacja potwierdzająca ten fakt oraz zostanie zamieszczona na liście zgłoszeń publikowanej na stronie internetowej biegu. Zawodnik zostanie przypisany do jednego z biegów oraz zostanie nadany mu numer startowy.

Pakiet startowy w biegu 9 Mały Zdobywca Wulkanów to numer startowy + agrafki oraz koszulka z okolicznościowym napisem.

Pakiet ukończenia biegu 9 Mały zdobywca Wulkanów oraz w biegu przedszkolaka to medal, woda mineralna po biegu, owoce.

Pakiet startowy Biegu Przedszkolaka to numer startowy.

Pakiet ukończenia w Biegu Przedszkolaka to okolicznościowy medal.

8.  BIURO ZAWODÓW I OPŁATY

Każdy uczestnik biegu Małego Zdobywcy Wulkanów oraz Biegu Przedszkolaka ponosi koszty opłaty wpisowej, chyba, że jest zwolniony z jej uiszczenia przez Organizatora.

Biuro zawodów mieści się w Złotoryjskim Ośrodku Kultury i Rekreacji, pl. Reymonta 5, Złotoryja czynne  22 czerwca (piątek) w godzinach 18.00 – 21.00.

23 czerwca (sobota) w godz. 7.00 - 9.30 Pałacyk Nad Zalewem – ul. Sportowa 9, Złotoryja Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia  zmian w programie.

Opłata startowa wynosi 30 zł – do dnia 20 czerwca 2018.

W dniu zawodów opłata wynosi 50 zł.

Bieg  przedszkolaka opłata wynosi  10 zł.

Uwaga: dla dzieci i młodzieży mieszkającej w Krainie Wygasłych Wulkanów należącej do LGD Partnerstwo Kaczawskie (fakt potwierdzony dokumentem tożsamości dziecka bądź rodzica) obowiązuje zniżka w wysokości 50 % na udział w Małym Zdobywcy Wulkanów.

Aby skorzystać ze zniżki dla Mieszkańców Krainy Wygasłych Wulkanów, należy
w momencie odbioru numeru startowego dostarczyć zaświadczenie z urzędu gminy
o zamieszkaniu na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów lub wylegitymować się dowodem osobistym zawierającym adres.

Gminy należące do Krainy wygasłych Wulkanów: Gmina Bolków, Gmina Krotoszyce, Gmina Legnickie Pole, Gmina Męcinka, Gmina Mściwojów, Gmina Paszowice, Gmina Pielgrzymka, Gmina Ruja, Gmina Wądroże Wielkie, Gmina Miejska Wojcieszów, Gmina Świerzawa, Gmina Zagrodno, Gmina Wiejska Złotoryja, Gmina Miejska Złotoryja

O przyjęciu zgłoszenia w ramach limitu uczestników decyduje kolejność wpłat.

W celu zgłoszenia do biegu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej oraz dokonać płatności w jednej z form:

–        przelew na konto bankowe, przekaz pocztowy,

–        w siedzibie Organizatora ZOKiR Złotoryja.

Przy wyborze formy płatności przelewem, kwotę opłaty startowej należy przelać na konto: PBS Złotoryja, nr: 58 8658 0009 0000 3245 2000 0010

W tytule należy podać imię i nazwisko oraz adres oraz skrót ‘9bw’

W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewłaściwej wysokości (np. w wyniku zapłacenia niższej kwoty wpisowego niż powinna być wniesiona) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką winien on był wnieść.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego zawodnika.
W przypadku rezygnacji ze startu w 9. Biegu Małego Zdobywcy Wygasłych Wulkanów
i zadeklarowania woli przeniesienia opłaty startowej na inną imprezę organizowaną przez ZOKiR ZŁOTORYJA (np. 10. edycję biegu) wpłacona kwota opłaty startowej zostanie pomniejszona o 10 zł tytułem kosztów operacyjnych. Przeniesienie opłaty, o której mowa w tym punkcie, można dokonywać najpóźniej do dnia 1 czerwca 2018 roku. Po tym terminie żadne wnioski nie będą rozpatrywane.

Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. Po zarejestrowaniu zgłoszenia zostanie przesłana do zawodnika informacja potwierdzająca ten fakt oraz umieszczona na liście zgłoszeń strony internetowej biegu. Zawodnikowi zostanie  nadany numer startowy.

10. SPRAWY SANITARNE

Organizator zapewnia możliwość skorzystania z pryszniców po biegu w okolicach mety. W rejonie startu/mety ustawione zostaną także kabiny typu przenośnego.

Na mecie zostanie ustawiony specjalny kontener na zniszczoną podczas zawodów odzież - buty, koszulki, odzież ochronną.

Organizator zapewnia depozyt, w którym uczestnicy poszczególnych biegów będą mogli składać rzeczy na czas trwania biegów zlokalizowany będzie w pobliżu startu i mety.

Organizator zapewnia szatnie, zlokalizowaną w pobliżu startu i mety.

11. Nagrody

Dekoracją objętych jest trzech pierwszych zawodników.

W biegach dla dzieci i młodzieży prowadzona jest osobna klasyfikacja dla chłopców
i dziewcząt dla każdej kategorii wiekowej zgodnie z tabelą w punkcie 6.

Po ukończeniu biegu każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal. Pierwszych troje zawodników w każdej kategorii otrzyma pamiątkowe statuetki.

W biegu przedszkolaka nie przewiduje się dekoracji.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Bieg jest trudny technicznie, lecz przystosowany do możliwości dzieci i młodzieży.

Zawodnik powinien mieć bardzo dobre przygotowanie kondycyjne oraz wykazać się sprawnością fizyczną.

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

Wszyscy zawodnicy startują na odpowiedzialność prawnego opiekuna. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

Opiekę medyczną na czas trwania imprezy zapewnia organizator. Kwestie sporne
w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

13.  POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1.  Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2016., poz. 922 z późn. zm.) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na 8. Bieg Małego Zdobywcy Wulkanów i w udziału w nim.

2. Organizator zapewnia, iż dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora.

3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.), uczestnik biegu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

Regulamin nie jest wersją ostateczną i może zostać zmieniony do dnia 20 czerwca 2018. Aktualna wersja regulaminu publikowana jest na stronie internetowej biegu: www.biegwulkanow.pl lub zok@bbk.pl