Regulamin EXPO Sport-Regin-Tradycja 2012

21-23 czerwca 2013, Złotoryja Nad Zalewem

REGULAMIN EXPO

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Przepisy regulaminu dotyczą wszystkich uczestników IV Biegu Szlakiem Wygasłych Wulkanów

1.2 Organizatorem Expo jest MKS Aurum Kobud Złotoryja z siedzibą w Złotoryi przy ul. Legnickiej 17

2. Zgłoszenia

2.1 Zgłoszenie do uczestnictwa w Expo odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na w zakładce na stronie Biegu Wulkanów

2.2 Wszelkich wyjaśnień udziela Mirosław Kopiński - tel. 609 585 499

2.3 Wystawca jest zobowiązany zgłosić swój udział w Expo do 10 czerwca 2013 r. Dopuszczamy wcześniejsze zakończenie przyjmowania zgłoszeń w przypadku wyczerpania powierzchni wystawienniczej.

2.4 Organizator będzie wysyłał potwierdzenie uczestnictwa w Expo drogą elektroniczną na podany adres e-mail zamawiającego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

2.5 Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem zgłoszenia do udziału w Expo.

2.6 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa, wystawca jest zobowiązany do przesłania rezygnacji organizatorom na adres m.kopinski@kobud.net

2.7 Organizator może odmówić uczestnictwa zgłaszającemu, nie podając przyczyn. Odmowa zostanie przesłana w ciągu 7 dni na wskazany adres e-mail.

3. Termin i miejsce.

3.1 Expo SPORT – REGION – TRADYCJA odbywać się będzie w dniach 21-23 czerwca 2013 r.

3.2 Expo SPORT – REGION – TRADYCJA, Start i Meta biegu, Pasta Party, Catering, Średniowieczne Osada Górnicza będą znajdować się w jednym miejscu w okolicach zalewu w Złotoryi, przy głównej drodze dojścia z parkingów na teren imprezy.

3.3 Godziny otwarcia Expo:

Piątek (21.06.2012): 16:00 - 20:00

Sobota (22.06.2012): 10:00 - 20:00

Niedziela (23.06.2012): 08:00 - 14:00

4. Najem powierzchni.

4.1 Cena za metr kwadratowy boksu bez zabudowy wynosi 120 złotych netto

4.2 Wystawca dokonuje zamówienia poprzez wybór numeru boksu.

4.3 Plan boksów jest umieszczony na stronie www.biegwulkanow.pl w zakładce EXPO w formie graficznej

4.4 Zarezerwowane boksy będą na bieżąco zaznaczane na planie Expo, a lista wystawców będzie jawna i umieszczona na stronie.

4.5 Istnieje możliwość łączenia boksów

4.6 Wystawcy mają obowiązek rozstawić swoje artykuły w następującym dniu: 21.06.2013 w godzinach od 9.00 do 15.00, a także opuścić boksy w dn. 23.06.2013 w godzinach od 15.30 do 20.00

4.7 Wystawca ma obowiązek poinformować w formularzu zgłoszeniowym, jeśli chce mieć dostęp do prądu, w przeciwnym razie prośby w trakcie imprezy będą traktowane odmownie.

5. Płatności

5.1 Wystawca jest zobowiązany dokonać regulacji poprzez wysłanie uzgodnionej z organizatorem paczki z towarem lub talonów albo dokonać płatności przelewem na konto organizatora w terminie 7 dni od zgłoszenia udziału.

5.2 Wpłaty należy przesyłać na konto: 98 8658 0009 0013 1427 2000 0010 (PBS).

W momencie zaksięgowania środków na koncie, organizator wystawi i prześle wystawcy rachunek.

5.3 W przypadku gdy wystawca nie uiści opłaty za stoisko targowe w terminie 14 dni od zgłoszenia zostanie skreślony z listy uczestników Expo.

5.4 Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.

5.5 Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Osoba rezerwująca miejsce na targach uznaje, że zapoznała się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5.6 Ostateczna interpretacja regulaminu EXPO: SPORT – REGION – TRADYCJA należy do organizatora.

6. Inne ustalenia.

Organizator dopuszcza zmianę wymiarów hali EXPO na większą. Część stoisk z produktami regionalnymi oraz wioską średniowieczną pokazującą życie z XIII w. umieszczona będzie na zewnątrz namiotu.